płk rez. mgr inż. Czesław Juźwik

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (1981) oraz Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie (1999). Ukończył podyplomowe studia służby zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (1993) oraz zarządzanie zasobami obrony w Podyplomowej Szkole Marynarki Wojennej USA w Monterey (1996). Uczestniczył w dwóch operacjach pokojowych ONZ: UNTAG w Namibii (1989-90) oraz UNPROFOR w Byłej Jugosławii (1993-94). Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MON (2003-2006), a następnie radca-minister, doradca Stałego Przedstawiciela RP przy NATO i UZE (2006-2007). Szef zespołu (2010-2012), a później zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego (2012-2017). Obecnie współpracuje jako niezależny ekspert ds. obronnych z kilkoma organizacjami pozarządowymi.

 

Autor szeregu publikacji, m.in.: ESDI - another chance or another illusion? (1999), Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem sił zbrojnych – potrzeba czy konieczność? (2011); Technologie i techniki satelitarne: szansa rozwoju dla Polski (2011); Ocena funkcjonowania przyjętej koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych (2012).

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona