Ewelina SŁOWIŃSKA

Urodzona 6 lipca 1976 r. W 2003 roku w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie uzyskała tytuł licencjata w specjalności Ekonomika integracji europejskiej. Pracę licencjacką poświęciła tematowi polityki imigracyjnej Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej. W 2007 roku na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie uzyskała tytuł magistra ekonomii z zakresu zarządzania organizacją pozarządową.


Jest wieloletnim działaczem organizacji pozarządowych zajmujących się osobami terminalnie chorymi oraz działającymi na rzecz pacjentów z chorobami sierocymi oraz autorką, wydanej w 2013 roku książki na temat pomagania osobom wspierającym najbliższych w chorobach terminalnych (Książka o życiu ze śmiercią w tle).

 

Od 20 lat zawodowo związana z obszarem zakupów indirect, obecnie na terenie Szwajcarii, Francji i Polski. Posługuje się biegle językiem francuskim, jest certyfikowanym coachem i trenerem biznesu.

 

Prywatnie, od lat zajmuje się tematem zagrabionych dzieł sztuki, wojennymi grabieżami dóbr kultury oraz wnikliwie analizuje temat nielegalnego obrotu dziełami sztuki. Wolny czas spędza rysując i odwiedzając muzea. Czynnie, lokalnie, działa na rzecz praw mniejszości ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona