dr Ryszard Grosset
nadbrygadier (w stanie spoczynku)

Ryszard Grosset jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

 

Od roku 1993 związany z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej na różnych stanowiskach służbowych (kolejno: naczelnik Wydziału Taktyki i Analiz, główny specjalista ds. ratownictwa chemiczno-ekologicznego, z-ca dyrektora Biura Operacyjnego, dyrektor Biura Operacyjnego).  

 

W latach 2000-2005 był zastępcą szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W roku 2005 objął stanowisko rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a od 2007 pracował w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, gdzie kolejno zajmował stanowiska dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, prorektora oraz od 2011 do 2013 roku rektora tej Uczelni.

 

W latach 2004-2006 przewodniczył konwencji ONZ do spraw awarii przemysłowych. Z kolei od 2009 do 2010 był doradcą Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

 

Od 2013 zatrudniony na stanowisku profesora wizytującego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 

Nadbrygadier Grosset był uczestnikiem wielu szkoleń i zdobył szereg uprawnień zawodowych nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. W ciągu ostatnich 10 lat brał udział w wielu projektach naukowo-badawczych krajowych i międzynarodowych. Brał udział w wielu pracach komisji krajowych i zagranicznych, m.in. od lipca 2011 r. jest ekspertem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a od stycznia 2013 biegłym Najwyższej Izby Kontroli w zakresie ochrony ludności.

 

Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi za dzielność, Złotym Medalem „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej, Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym medalem „Za zasługi dla Policji”, Srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności Kraju”, Medalem „Milito pro Christi”, Krzyżem Komandorskim Orderu „Za zasługi dla ratownictwa Republiki Litwy”, Medalem „Za zasługi w międzynarodowych operacjach ratowniczych – ONZ oraz Złotym Medalem „Za długoletnią służbę”.

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona