prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
pułkownik (w stanie spoczynku)

Ryszard JAKUBCZAK urodził się 19.04.1951 r. w Załuskach w powiecie grójeckim. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki, we Wrocławiu oraz Akademii Obrony w Dreźnie. 
 

Służbę wojskową rozpoczął w 1975 roku w Opolu jako oficer rozpoznania ogólnowojskowego. W latach 1983-1992 służył w Sztabie Generalnym WP, a następnie od lutego do maja 1992 roku w gabinecie ministra Obrony Narodowej (dr. Jana Parysa) jako rzecznik prasowy MON. W roku 1992, przez rok, zajmował stanowisko zastępcy dowódcy-szefa szkolenia 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej w Gubinie. W latach 1994 - 1998 był adiunktem w Akademii Obrony Narodowej, a następnie do 2000 roku doradcą wiceministra obrony narodowej Romualda Szeremietiewa i jednocześnie dyrektorem Biura Sekretarza Stanu. W roku 2001 pełnił funkcjępełnomocnika ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego ds. HNS i Systemu Obrony Terytorialnej. W 2004 roku został zwolniony ze służby wojskowej, w tym samym roku prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk wojskowych – w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
 

W okresie od lutego do sierpnia 2004 r., będąc pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Podlaskiej, współtworzył Instytut Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej.

 

Profesor Jakubczak w latach 1989-1997 był ekspertem Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony, ponad trzy lata był także członkiem Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego. Brał udział w wielu projektach naukowo-badawczych z obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych na poziomie uczelnianym i Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Środowiska. 
 

Jest autorem lub współautorem ponad 500 prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, obronności, terroryzmu, działań nieregularnych, obrony terytorialnej, książek, ekspertyz, recenzji, promotorstwa i artykułów. Promotor 22 prac doktorskich.
 

Właściciel firmy zajmującej się doradztwem strategicznym i badaniami naukowymi –STRATEGIUM. Współzałożyciel powołanego w 2007 roku Konsorcjum Naukowo-Badawczego zajmującego się bezpieczeństwem energetycznym Polski. Członek Zarządu Fundacji Dziedzictwa Narodowego. Do 2016 roku był członkiem Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych.

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona