Joanna KLUZIK-ROSTKOWSKA

Urodziła się w Katowicach, 14.12.1963 roku. Absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. Harcerka. Wychowanka XXI Kadrowego Szczepu OMEGA Hufca ZHP, sięgającego tradycją do międzywojnia. Rozpoczęła studia matematyczne na Uniwersytecie Śląskim, które po kilku latach porzuciła dla dziennikarstwa. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.


W czasie studiów działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W latach 80. współpracowała z podziemnym „Tygodnikiem Mazowsze” oraz innymi czasopismami drugiego obiegu.  


Od 1989 pracowała jako dziennikarka działu politycznego „Tygodnika Solidarność”. Była kierownikiem działu reportażu miesięcznika „Konfrontacje”, następnie dziennikarzem i kierownikiem działu reportażu w Expressie Wieczornym, dziennikarką Tygodnika „Wprost”.  W trakcie pracy dziennikarskiej zajmowała się m.in. dziennikarstwem śledczym, miała też okazję obserwować z bliska konflikty zbrojne. m.in. w Libanie, rozpadającej się Jugosławii, pierwszej wojny w Czeczenii. 


W latach 2001–2004 była pierwszym zastępcą redaktor naczelnej tygodnika „Przyjaciółka”.


Była wiceminister, a następnie minister pracy i polityki społecznej ( lata 2005-2007), była minister edukacji (lata 2013-1015). 


Posłanka VI,VII,VIII,IX kadencji. Szefowa Zespołu Śledczego PO ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa, pomysłodawca cyklicznych konferencji Forum Bezpieczeństwa. 


Członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz Łączności z Polakami za Granicą. 

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona