dr hab. Paweł Kowal

Polityk, doktor habilitowany nauk społecznych, historyk, publicysta, w latach 2005–2009 poseł na Sejm V i VI kadencji, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2011–2013 prezes partii Polska Jest Najważniejsza, od 2013 przewodniczący rady krajowej Polski Razem.

 

Od 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Członek Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony oraz zastępca w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Współprzewodniczący Delegacji PE do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina.

 

W 1998 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996–1998 studiował w Collegium Invisibile w Warszawie. W latach 1996 – 1998 był członkiem Polskiej Rady Młodzieży oraz prezesem Klubu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1998 – 2000 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, m.in. był naczelnikiem wydziału w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie od 2000 do 2001 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2001 – 2003 współpracował stale z Centrum Stosunków Międzynarodowych, gdzie zajmował się głównie sprawami polityki wschodniej.

 

W 2002 roku został radnym na warszawskiej Ochocie, funkcję tę pełnił do 2005 r., sprawował też funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

W latach 2003 - 2005 był dyrektorem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Współtworzył m. in. koncepcje takich projektów jak: Mazowiecka Akademia Książki, dokumentacja sztuki ludowej na Mazowszu. W tym samym czasie był współtwórcą koncepcji i realizatorem Muzeum Powstania Warszawskiego. W latach 2004-2005 współpracował przy tworzeniu koncepcji Muzeum Ziem Zachodnich dla władz województwa dolnośląskiego. W 2005 roku został dyrektorem Biura Prasowego Urzędu m.st. Warszawy. Współtworzył Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, a szczególnie program stypendialny Centrum.

 

Jako poseł na Sejm V kadencji w latach 2005–2006 był przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Od lipca 2006 do listopada 2007 roku był Wiceministrem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W 2009 roku został wybrany na Posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. Był przewodniczącym Komisji UE-Ukraina.

 

W styczniu 2011 w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk obronił rozprawę doktorską. Habilitował się 22 lutego 2019 w ISP PAN w zakresie nauk społecznych 1 kwietnia 2019 objął stanowisko profesora Instytutu Studiów Politycznych PAN.

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona