dr Krzysztof ŁOJEK

Mł. insp. Policji w stanie spoczynku. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Pedagogicznej w Olsztynie, Akademii Obrony Narodowej oraz Europejskiej Akademii Policyjnej. W latach 2012 – 2017 Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami ludzkimi oraz kierowania jednostką naukową kategorii A. Znaczące międzynarodowe doświadczenie organizacyjne i naukowe. W latach 2010 – 2011 ekspert międzynarodowego jury nagrody European Crime Prevention Award (nagroda dla najlepszego europejskiego program zapobiegania przestępczości przyznawana przez Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości). W latach 2011 - 2012 członek End User Advisory Board europejskiego projektu badawczo-rozwojowego Transportable Autonomous Patrol for Land Border Syrveillance System (TALOS). Współrealizator międzynarodowego projektu w ramach 7FP pt.  SECTOR – Secure European Common Information Space for the Interoperability of First Responders and Police Authorities. W 2013 roku odbył staż naukowy w University of Technology w Sydney. W latach 2001 – 2012 uczestnik i organizator międzynarodowych kursów i szkoleń organizowanych przez European Union Agency for Law Enforcement Training. W 2013 roku członek zespołu eksperckiego OBWE do oceny wytycznych pt. Preventing terrorism and countering violent extremism and radicalization that lead to terrorism: a community policing approach opracowanych w ramach Programme Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism. W latach 2013 – 2016 członek High Level Forum - Law Enforcement Standardization w projekcie Komisji Europejskiej na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej pt. China -EU Police Training Project. W latach 2013 – 2014 członek międzynarodowej grup roboczej European Union Agency for Law Enforcement Training ds. opracowania Programu studiów magisterskich - Policing in Europe. Od 2012 niezależny ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej ds. ewaluacji wniosków na realizację projektów badawczych i rozwojowych programu programu 7th Framework Programme oraz Horizon 2020. W 2014 ekspert oceniający wnioski na realizację projektów badawczych i rozwojowych programu Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation. (temat: Ethical/Societal Dimension, Topic 2: Enhancing cooperation between law enforcement agencies and citizens - Community policing FCT-14-2014, 1 - Topic: Urban security topic 1: Innovative solutions to counter security challenges connected with large urban environment FCT-10-2014). W 2015 tematy: Border security and external security (H2020-BES-2015), Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate change (H2020-DRS-2015), Digital security: cybersecurity, privacy and trust (H2020-DS-2015-1), Fight against crime and terrorism (H2020-FCT-2015). W 2016 r. niezależny ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej do okresowej oceny realizacji międzynarodowych projektów badawczo-innowacyjnych INSPEC2T oraz projektu UNITY. Od 2017 r. niezależny ekspert oceniający Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do 2017 roku redaktor tematyczny community policing kwartalnika Internal Security oraz zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Policja. Od 2018 roku członek rady naukowej dwumiesięcznika Security&Alarm Systems. Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, zapobiegania przestępczości poprzez kształtowanie przestrzeni fizycznej oraz strategii przeciwdziałania przestępczości.

Od 2018 roku niezależny doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie compliance i securityka. Związany zawodowo z IKG Technology oraz BDO Technology, a także  kancelarią prawną JSLegal Jankowski & Stroiński.

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona