Marek BARANOWSKI
pułkownik rezerwy

Wykształcenie: Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1988), Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1992), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego – studia podyplomowe (1993) i Akademii Obrony Narodowej – studia doktoranckie (2013).

Doświadczenie zawodowe: W latach 1990–2012 oficer Żandarmerii Wojskowej na stanowiskach w pionie dochodzeniowo-śledczym, w tym w Komendzie Okręgowej i Rejonowej Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, ekspert z dziedziny badań poligraficznych w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, zastępca komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, szef zarządu prewencji oraz dochodzeniowo-śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Tworzył procedury dotyczące zwalczania przestępczości w siłach zbrojnych. Nadzorował działalność prewencyjną, będąc odpowiedzialny za działania patrolowe, kontroli ruchu drogowego, ochrony VIP, profilaktyki antynarkotykowej na obszarze całego kraju. Jako szef zarządu dochodzeniowo-śledczego odpowiedzialny za działalność dochodzeniowo-śledczą i operacyjno-rozpoznawczą w wojskowych organach porządkowych.

Członek międzyresortowego zespołu do spraw zagrożeń terrorystycznych przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji.

Główny specjalista w zespole do spraw nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi RP, współtwórca koncepcji i uczestnik ewaluacji systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi RP.

Twórca i pierwszy dyrektor Biura ds. Proobronnych MON, organizator współpracy organizacji proobronnych z resortem Obrony Narodowej.

Wykładowca w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy prowadzący wykłady i ćwiczenia  z zakresu pracy operacyjno-rozpoznawczej, kryminalistyki i kryminologii oraz ochrony infrastruktury krytycznej.

Uczestnik misji w Iraku i Afganistanie. Nadzorujący działalność MP  w polskich kontyngentach wojskowych w Iraku, Afganistanie, Czadzie oraz Bośni i Hercegowinie.

Dorobek naukowy: Współautor artykułów opisujących działalność jednostek Żandarmerii Wojskowej oraz opracowania Obronność, teoria i praktyka, Bellona, Warszawa 2013.

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona