dr Lech Nikolski

Lech Nikolski, urodzony w 1955 roku, historyk i politolog. Poseł na Sejm RP III i IV kadencji. W latach 1995-1997- Podsekretarz Stanu, Sekretarz Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznego Programu Oświęcimskiego, przedstawiciel Premiera w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

 

W latach 2001 – 2005 Sekretarz Stanu, Dyrektor Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Minister Członek Rady Ministrów – Pełnomocnik Rządu ds. przygotowania referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej, Minister Członek Rady Ministrów – Szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Pełnomocnik ds. Przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013.

 

Nauczyciel akademicki w Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Adiunkt w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona