RAPORT

O AKTUALNEJ SYTUACJI WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

4 listopada 2020 r.

Opracowano na podstawie ustaleń z konferencji „30 lat Służby Więziennej w RP”, 24 luty 2020 r., Sejm RP.

RAPORT

CZY PRZEKOP MIERZEI WIŚLANEJ POPRAWI ZDOLNOŚCI OBRONNE POLSKI?

16 czerwca 2020 r.

Analiza została opracowana przez zespół ekspertów Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24.

25 listopada 2019 r.

RAPORT #POLICJAPRZYSZŁOŚCI

Zawierający ocenę stanu, wnioski i rekomendacje z organizowanej w dniu 16 września 2019 r. w Sejmie RP konferencji z okazji 100-lecia polskiej Policji.

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona