Piotr Hac

Piotr Hac, funkcjonariusz Policji w latach 1993–2016, inspektor w stanie spoczynku, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Pełnił służbę na różnych stanowiskach w Komendzie Rejonowej Policji Łódź–Widzew, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz w Komendzie Głównej Policji. Były Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP. W latach 2014–2015 członek Rady Naukowo–Technicznej przy Komendancie Głównym Policji. Przez wiele lat prowadził i nadzorował czynności procesowe oraz operacyjno–rozpoznawcze, w tym z wykorzystaniem ofensywnych metod pracy operacyjnej.

 

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów doktoranckich Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej a w roku 2013 kurs zarządzania na Uniwersytecie w New Haven w USA. Był wykładowcą Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Od roku 2016 prowadzi zajęcia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Współpracuje z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej. Specjalizuje się w tematyce zapobiegania i zwalczania przestępczości, współdziałania Policji z innymi formacjami bezpieczeństwa wewnętrznego oraz w problematyce stanów nadzwyczajnych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa publicznego.

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona