dr Zenon Smutniak
generał brygady pilot (w stanie spoczynku)

Zenon Smutniak urodził się 3 grudnia 1950 roku w Szczebrzeszynie.  Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Wojskowej Akademii Lotniczej w ZSRR oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej, gdzie w 2001 roku obronił także doktorat. Ukończył Kurs Polityki Obronnej NATO oraz Kurs Planowania NATO w Oberammergau w Niemczech.

 

W latach 1975 - 1985 gen. Smutniak pełnił służbę jako pilot-instruktor samolotów odrzutowych (TS-11), następnie w latach 1985 - 2000 jako pilot SU-22 przeszedł różne stanowiska służbowe od dowódcy eskadry, zastępcę dowódcy pułku, dowódcę pułku, zastępcę dowódcy dywizji, dowódcę dywizji po dowódcę brygady. W latach 2000 - 2002 był Komendantem - Rektorem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, a następnie w latach 2002 – 2003, Asystentem Dowódcy Sił Powietrznych.
 

W 2003 objął stanowisko w strukturach NATO w Finderup w Danii jako Zastępca Dowódcy Połączonego Centrum Operacji Powietrznych NATO. Po trzech latach wrócił do kraju, gdzie został mianowany na zastępcę Komendanta - Prorektora Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2008 roku odszedł ze służby i do 2016 roku pełnił funkcję profesora wizytującego Akademii Obrony Narodowej.

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona