dr Michał Stępiński

Adiunkt Zakładu Bezpieczeństwa Państwa, Instytutu Służby Prewencji, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, adiunkt Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W latach 1990-2016 funkcjonariusz Policji, pełnił służbę w jednostkach antyterrorystycznych Policji m.in. jako dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi oraz dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. W latach 2005-2016 wielokrotnie dowodził działaniami bojowymi pododdziałów antyterrorystycznych Policji. Dowódca zabezpieczenia kontrterrorystycznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W latach 2012-2015 przedstawiciel polskiej Policji w platformie współpracy ATLAS skupiającej dowódców centralnych jednostek kontrterrorystycznych państw UE. W latach 2012 – 2015 przedstawiciel Komendanta Głównego Policji w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych, kierowanego przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych. Ekspert grupy roboczej SNIPER, działającej w ramach platformy współpracy jednostek kontrterrorystycznych państw UE ATLAS, odpowiedzialny za formalne podstawy wykorzystania strzelca wyborowego w działaniach bojowych. Od 2012 roku uczestnik prac zespołów powołanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do usprawnienia systemu kontrterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący oraz uczestnik prac zespołów tworzących obecnie funkcjonujący system jednostek kontrterrorystycznych Policji. Autor wielu publikacji z zakresu dowodzenia, organizacji i uwarunkowań formalnych działań kontrterrorystycznych. Obszar zainteresowań naukowych to formalno-organizacyjne uwarunkowania działania systemu antyterrorystycznego oraz działań kontrterrorystycznych.

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona