Leszek Szreder
generalny inspektor (w stanie spoczynku)

Urodził się w 1954 roku, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Służbę w Milicji Obywatelskiej (MO) rozpoczął we wrześniu 1977 roku w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu. W tym samym roku został skierowany na kurs oficerski do Ośrodka Doskonalenia Kadr w Łodzi, awansowany po jego ukończeniu na stopień podporucznika MO. Przez następne kilkanaście lat pracował w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu. Pod koniec lipca 1989 roku został awansowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KW MO w Opolu. Po reformie w 1990 roku związanej z budową nowych struktur organizacyjnych nowo powoływanej Policji, w której pracach aktywnie uczestniczył, pozostał na stanowisku Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KW Policji w Opolu. We wrześniu 1991 roku wyjechał z pierwszą grupą dwudziestu oficerów polskiej Policji na kurs z zakresu śledczych technik badania miejsca zdarzenia w Federal Law Enforcement Training Center (Federalne Centrum Przestrzegania Prawa), jednego z trzech najnowocześniejszych ośrodków szkolenia policji federalnej w Stanach Zjednoczonych.

 

W styczniu 1997 roku awansował na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego do spraw prewencji. W lipcu 1997 roku pełnił funkcję szefa sztabu kryzysowego podczas „powodzi stulecia”, która nawiedziła Opolszczyznę.

 

Dobre oceny pracy po akcji przeciwpowodziowej sformułowane przez władze zarówno samorządowe jak i rządowe przyczyniły się do awansowania go na stanowisko komendanta wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, które objął we wrześniu 1997 roku.

 

Był to okres reformy administracyjnej kraju i w związku z tym, Komendant Główny Policji ustanowił go pełnomocnikiem do spraw nowej komendy wojewódzkiej w nowo powstającym województwie. Po przejściu nowo wprowadzonej procedury konkursowej 11 września 1999 roku został pierwszym lubuskim wojewódzkim komendantem policji.

 

Uczestnik wielu szkoleń i kursów specjalistycznych odbytych w latach 1999 – 2003: kurs menadżerski na Uniwersytecie Stanowym w Chicago (USA), kurs dla wyższych oficerów policji w Branshill (Wielka Brytania), polsko-holenderskie szkolenie dla komendantów wojewódzkich w Hadze (Holandia) i Szczytnie, a także szkolenie menadżerskie na Uniwersytecie Stanowym w Huston (USA). Zainicjował szeroką współpracę z policją holenderską i niemiecką, szczególnie Brandenburgii i Saksonii.

 

W lipcu 2001 roku został przez Prezydenta RP awansowany na stopień nadinspektora policji, a w następnym roku wygrał konkurs na stanowisko komendanta wojewódzkiego w Gdańsku. Gdy opuszczał Gorzów Wielkopolski policja lubuska znajdowała się w pierwszej trójce komend najskuteczniej zwalczających przestępstwa. Kierował Policją w woj. pomorskim przez niespełna dwa lata. W tym czasie, bazując na lubuskich doświadczeniach, podjął działania zmierzające do poprawy relacji ze społeczeństwem. Podejmowane działania modernizujące Policję sprawiły, że KWP w Gdańsku jako pierwsza w kraju jednostka tego szczebla uzyskała certyfikat ISO-9000.

 

Wysokie i wymierne kwalifikacje jako dowódcy i organizatora zadecydowały, że 28 października 2003 roku został powołany na stanowisko komendanta głównego Policji, a w dziewięć miesięcy później postanowieniem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego awansowano go do stopnia generalnego inspektora Policji.

 

Dowodził polską Policją przez dwa lata. Mimo, że czas jakim dysponował, okazał się krótki zdołał przeprowadzić kilka ważnych projektów. Zwiększył między innymi uprawnienia komendantów wojewódzkich w obrębie decyzji dotyczących zagospodarowania przyznanych im środków finansowych związanych z merytoryczną stroną działalności policji. Wprowadził zmiany w Komendzie Głównej Policji wzmacniając Centralne Biuro Śledcze Policji i tworząc Biuro Wywiadu Kryminalnego i Biuro – Główny Sztab Policji. W jednostkach  wojewódzkich powołał wydziały wywiadu kryminalnego.

 

Także dzięki jego inicjatywie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie została podporządkowana nowej ustawie o szkolnictwie wyższym tym samym umożliwiając jej dalszy rozwój, natomiast tygodnik „Gazeta Policyjna” nie zmieniany od wielu lat, zastąpił miesięcznik „Policja 997”.

 

Na arenie międzynarodowej w listopadzie 2004 roku miał natomiast zaszczyt oficjalne wprowadzić polską Policję  jako pełnoprawnego członka do struktur Europejskiego Urzędu Policji w Hadze. Pod jego kierownictwem przygotowano założenia wprowadzające polską Policję do strefy Schengen.

 

W 2005 roku za działalność regionalną przyznano mu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Leżajska”. Jego generalski mundur zdobią natomiast: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi,, złota odznaka „Zasłużony Policjant”, złota odznaka „Zasłużony dla Policji”, srebrny medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, złoty medal za zasługi dla Straży Granicznej, złota odznaka „za zasługi w pracy penitencjarnej”, srebrna odznaka „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, oraz brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Obecnie jest aktywnym członkiem i wiceprezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona