dr inż. Anatol Jerzy Wojtan
generał broni (w stanie spoczynku)

Anatol Wojtan po ukończeniu w 1979 r. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu objął stanowisko dowódcy plutonu ogniowego baterii przeciwpancernej, dowódcy baterii przeciwpancernej, a następnie szefa sztabu i zastępcy dowódcy dywizjonu 91. pułku artylerii przeciwpancernej w Gnieźnie.

Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP (1989) objął stanowisko starszego asystenta w Katedrze Wojsk Rakietowych i Artylerii tejże uczelni. W 1990 został starszym oficerem oddziału operacyjno-rozpoznawczego w Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii MON. Trzy lata później objął stanowisko szefa szkolenia i zastępcy dowódcy toruńskiej 6. Brygady Artylerii w Toruniu. W latach 1994–2001 pełnił obowiązki starszego specjalisty oddziału operacyjno-rozpoznawczego, a następnie głównego specjalisty oddziału operacyjnego w Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych.

W 1999 roku w Akademii Obrony Narodowej uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności sztuka operacyjna.

 

W latach 2001–2003 kierował oddziałem analiz i prognoz w Zarządzie Strategicznym Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego WP. W tym czasie ukończył specjalistyczne kursy m.in. w Canadian Forces Language School w Saint-Jean, Kanada (2002) oraz w Instytucie Wyższych Studiów Obrony Narodowej, Francja (2002). W2003 roku objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu Strategicznego w Zarządzie Strategicznym Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego WP.

 

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2007) został awansowany do stopnia generała brygady i wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego – P5 (2007-2009). W latach 2009–2010 kierował Zarządem Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP.W tym okresie pełnił również funkcję szefa polskiej misji w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. W 2010 roku został awansowany do stopnia generała dywizji i w październiku tegoż roku objął obowiązki szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego WP. W tym okresie reprezentował SZ RP w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji – ACT jako Narodowy Dyrektor ds. Transformacji, pełnił obowiązki Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia w Obszarze Zdolności Operacyjnych oraz ukończył różne specjalistyczne kursy m.in. w NATO Defense College, Rzym (2012).

W roku 2012 wyznaczony został na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP, a w 2013 I zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP. W 2015 został awansowany na stopień generała broni.

 

Posiada znaczący dorobek publicystyczny. Jest autorem podręczników, instrukcji, programów, koncepcji, analiz i opracowań, które znajdują zastosowanie w bieżącej działalności służbowej, jak również publikacji w periodykach wojskowych. W latach 2008–2016 był przewodniczącym Rady Naukowej Kwartalnika Bellona.

Zajmuje się działalnością naukową i dydaktyczną prowadząc wykłady w Akademii Obrony Narodowej (do 2016 roku) oraz Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.