Jacek Zalewski
inspektor (w stanie spoczynku)

Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia menedżerskie MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Służbę zawodową rozpoczął w 1988 roku jako pilot instruktor w 66 Lotniczym Pułku Szkolnym w Tomaszowie Mazowieckim. Od roku końca 1991 pracował w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, a w latach 1994-1998 w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W latach 1998-2003 zajmował różne stanowiska w Departamentach: Nadzoru i Kontroli, Zezwoleń i Koncesji oraz Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2003 roku powrócił do Komendy Stołecznej Policji obejmując stanowisko najpierw zastępcy naczelnika, potem naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, a w latach 2008-2009 dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

 W latach 2009-2012 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, następnie do 2013 dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jacek Zalewski był uczestnikiem wielu szkoleń i zdobył szereg uprawnień zawodowych. W latach 2004-2014 zasiadał w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Brał udział w wielu pracach komisji i zespołów, m.in. w latach 2010-2013 był członkiem Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

TEKSTY AUTORA: